Trudna nauka

uczę się gamy nieba
pasaży chmur
bemoli ptaków
na pamięć

ale w tej
czystej harmonii
ciągle odkrywam
jakiś dysonans