Powiedz coś

powiedz coś
co nie jest chwilą
nie uleci wiatrem
nie upłynie rzeką

powiedz coś
prostego
trwałego
jak wieczność